Fastighetsmarknaden på Costa del Sol är högaktuell just nu och nya fastigheter och off-plan-fastigheter röner stor efterfrågan. Skälet till varför våra kunder väljer off-plan-byggnationerna är uppenbara: nyskapande modern design, stora fönster från golv till tak , kök med öppen planlösning med modernaste inredning och utrustning, energi- och miljöeffektivt, vilket skiljer sig stort från de försäljningsfastigheter på Costa del Sol som byggts i medelhavsstil.

Köpare är angelägna om att kunna köpa till ett lägre pris, därför är efterfrågan på off-plan-fastigheter i Marbella-området enorm.

Vi vill här klargöra hur förfarandet för köp av off-plan-fastigheter fungerar i Spanien, hur due diligence-processen för off-plan-fastigheter ser ut, och vilka inköpskostnader som är förknippade med köp av ny fastighet på Costa del Sol.

1. Vilket förfarande används vid köp av off-plan-fastigheter på Costa del Sol?

Proceduren vid köp av off-plan-fastigheter på Costa del Sol är okomplicerad men varierar beroende på byggnadslov och byggnadsfas. Vanligtvis ser det ut så här:

– En initial depositionsavgift (mellan 6 000 – 10 000 €) betalas för att avlägsna den utvalda enheten från marknaden. Denna kan betalas direkt till byggherren, eller sättas in på din advokats spärrkonto. Detta möjliggör att undersökningar görs för att säkerställa att byggprocessen är laglig. Om inte, kommer depositionen att återbetalas.

– När undersökningen är klar skall handpenningen betalas och köpekontraktetet undertecknas. Handpenningen ligger normalt mellan 10% och 30% av slutsumman. Den betalda summan kommer att täckas av en bankgaranti / försäkring som tillhandahålls av byggherren.

– I vissa fall, när byggnaden uppnått en särskild fas eller milstolpe, kan ytterligare en handpenning behöva betalas.

– När byggnaden är klar kommer byggherren att ansöka om den första besittningslicensen. När denna har beviljats (utan sådan kan inte el och vatten anslutas), och slutsumman att betalas (vanligtvis 60-70% av priset). Du kommer att underteckna handlingarna och uppvisa betalningbeviset för en notarie. Fastigheten är nu din och allt du behöver göra är att instruera din advokat att ta hand om anslutningen av vatten, el etc.

2. Vad innebär due diligence processen vid köp av off-plan-egendom i Marbella?

Due diligence innebär iakttagande av regler vad gäller samhällsavgifter, lokala skatter,el, vatten etc. Din advokat kommer att utföra en serie egendomskontroller kallad en Due Diligence-rapport. Den innehåller vanligtvis följande vid köp av ny egendom på Costa del Sol:

– Den juridiska identiteten hos ägaren / säljaren av den fasta egendom du avser att köpa.

– Att fastigheten under uppförande är lagligt registrerad i motsvarande fastighetsregister.

– Att fastigheten är fri från avgifter (inteckningar, panter, förpliktelser etc.) Byggherren har i regel en inteckning för finansieringen av byggandet. Skulle köparen inte vara intresserad av att ta över den proportionella delen av finansieringen för en inteckning på fastigheten, måste det avbrytas före färdigställandet, och alla avbokningskostnader betalas av byggherren.

– Att fastigheten har beviljats motsvarande kommunalt bygglov och uppehållstillstånd (om tillämpligt) av Stadshuset i fråga, och respekterar lokala stadsplaneringsregler.

– Att byggspecifikationen eller kvalitetsspecifikationerna är tillgängliga för köparen och ingår i bilagan till köpeavtalet.

– Att det finns en bankgaranti eller försäkringspolicy på plats som en garant för de pengar som betalats till byggherren under byggprocessen.

– Bekräfta och kontrollera innehållet i den obligatoriska 10 års försäkringsgarantin (Seguro Decenal) som täcker eventuella strukturella fel på fastigheten.

– Revidering av köpavtalet utarbetat av byggherren för att säkerställa att dess innehåll respekterar köparens rättigheter och är i fullständigt samförstånd med köparen.

3. Kostnader i samband med inköp av off-plan-fastigheter i Marbella är följande:

10% moms
1% notarieavgift
1% juridiska avgifter
1.5% stämpelskatt

Totalt för nya fastigheter: ca 13.5%

4. Var hittar jag alla off-plan- och nya fastigheter till salu på Costa del Sol och i Marbella?

På vår hemsida! Inom kategorierna off-plan-fastigheter och nya fastigheter kan du finna din perfekta bostad. Kontakta oss då gärna för mer information. Klicka på bilden nedan och du hamnar på rätt sida.

Off-plan-fastigheter och nya fastigheter till salu på Costa del Sol och i Marbella.

Gilla du vad du sett och läst? Prenumerera på våra nyhetsbrev genom att lägga till din e-postadress på blanketten längst ner. Du kommer vara den första som får höra om de senaste fastighetsnyheterna på Costa del Sol och andra intressanta nyheter från Spanien!

Ansvarsfriskrivning: Alpha Estates Marbella meddelar att uppgifterna i den här bloggen är bearbetade för potentiella köpare, och då de förmodas vara korrekta vid publiceringstidpunkten, är deras noggrannhet inte garanterad och eventuella fel, utelämnanden eller oegentligheter ska inte vara skäl för vilken kan hävdas kompensationsersättning, inte heller utgör de del av något kontrakt. All information från Alpha Estates Marbella har införskaffats med största möjliga omsorg. Alpha Estates Marbella kan inte hållas ansvarig för eventuella felaktigheter som Alpha Estates Marbella är ovetande om.

Share This